Inkomenstoets en gemeenschappelijk wonen

Volgens een Europese maatregel die 1 januari 2011 is ingegaan mogen met subsidie gebouwde woningen niet meer aan nieuwe huurders met een jaar-inkomen boven de € 33.000 worden verhuurd.

Voor veel woongemeenschappen, veelal gebouwd in de sociale woningbouw-sector, gaat dit een probleem worden. Men heeft juist gekozen voor de sociale sector om voor iedereen, dus ook voor elk inkomen, toegankelijk te zijn. Tot nu toe werkte dit prima. Tot deze maatregel er kwam.

De FGW heeft daarom, mede namens de LVCW en de Landelijke Vereniging voor Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO), in een brief aan alle leden van de Tweede Kamer en aan de minister van BZK, er bij de minister op aangedrongen opnieuw met Europa in discussie te gaan over deze kwestie. Of om voor gemeenschappelijk wonen minder strikt te zijn.

Zie: FGW aan Tweede Kamer jan 2011 en FGW aan minister van BKZ jan 2011

Begin maart 2011 werd het FGW bestuur op het ministerie uitgenodigd voor een gesprek met enkele ambtenaren. We hebben wederzijds e.e.a. kunnen toelichten. Gezocht wordt naar mogelijke oplossingen.

Helaas was er vanuit het ministerie niet veel mogelijk, kregen we naderhand van deze ambtenaren te horen.
Lees de reactie van het ministerie: het ministerie aan de FGW

Het ministerie raadt onderhandelen met de woningbouwcorporatie aan. Er moet ruimte zijn binnen de 10% uitzonderingen die er per jaar mogen zijn.

In sommige regio's hebben woningbouwcorporaties deze 10% echter al snel opgebruikt. Andere corporaties zijn om andere redenen terughoudend om deze 10% voor gemeenschappelijk wonen te gebruiken.
Gelukkig zijn er ook corporaties die daar wel toe bereid zijn.

Inmiddels wordt er van meerdere kanten druk op de minister uitgeoefend (o.a. door de Woonbond, de corporaties en ook vanuit de Tweede Kamer) om ruimhartiger met deze maatregel om te gaan en/of druk op 'Europa' uit te oefenen om de (inkomen-) grenzen te verruimen.
Vanuit 'Europa' komen intussen berichten dat men weer af wil van deze strenge regels: Zoals ze nu in Nederland door de overheid worden geïnterpreteerd was toch niet de bedoeling.

'Inkomentoets en gemeenschappelijk wonen' was het thema op de  LVCW ledenbijeenkomst van 26 november 2011. Vooraf de presentaties 'Inkomensgrens en woongroepen' van Hans Roseboom van de Woonbond en 'Huurbeleid en consequenties voor CWB' van Johan Feenstra van CW 't Binnenveld. (Klik op de titels om de presentaties te bekijken)

Intussen is er vanuit de Wetenschapswinkel Wageningen onderzoek gedaan naar knelpunten (waaronder de inkomenstoets) en mogelijke oplossingen rond de 'Toegankelijkheid gemeenschappelijk wonen'. Op de LVCW ledenbijeenkomst van 10 november 2012 werd dit onderzoek gepresenteerd (zie ook onder Nieuws).

Download de presentatie

Download het onderzoek:

Folder Centraal Wonen voor iedereen (pdf, 3,5 Mb)
Centraal Wonen voor iedereen - Samenvatting en leeswijzer bij de deelrapporten (pdf, 1,2 Mb)
Deelrapport Centraal Wonen voor iedereen - Samen sterk samen alleen: Bewoners over de toegankelijkheidsproblematiek in CW-projecten (pdf, 1,7 Mb) 
Deelrapport Centraal Wonen voor iedereen - Woongemeenschappen in een spanningsveld van privé-eigendom en gemeenschappelijk gebruik (pdf, 4,1 Mb)

Ter info:

Zie ook Toegankelijkheid

 

Wat anderen over dit onderwerp en verwante zaken schreven:

Model-bestuursverklaring verantwoording intermediaire verhuur - februari 2019 Ministerie van Leefomgeving en Transport 18-02-2019
Op zoek naar meer zeggenschap voor Groene Gemeenschap Rochdale 05-06-2018
Sjabloon voor heldere afspraken over wooncoŲperatie beschikbaar Aedes 14-02-2018
Inkomens- en huurprijsgrenzen 2018 Aedes 17-11-2017
Begin je eigen woningcoŲperatie De Groene Amsterdammer 01-11-2017
WooncoŲperatie Roggeveenstraat en de vele valkuilen HAACS 16-03-2016
Huren 4 tot 6,5 procent omhoog in 2014 Aedes 15-01-2014
Tweede Kamer steunt hogere inkomensgrens Woonbond 26-11-2013
Inkomens- en huurgrens: regels per 2014 Aedes 26-11-2013
Verhoging toewijzingsgrens voor corporatiewoningen nabij Woonbond 21-11-2013
Inkomensgrens sociale huurwoningen naar 43.000 euro Woonbond 18-11-2013
Slechter wonen voor hogere huur Woonbond 05-12-2012
Regeerakkoord dwingt tot schrappen plannen Aedes 04-12-2012
Woonbond lanceert campagnesite Huuralarm Woonbond 03-12-2012
Verzet tegen huurbeleid verbreedt zich Woonbond 30-11-2012
Woonbond lanceert actie Huuralarm Woonbond 26-11-2012
Huuralarm: Houd huren betaalbaar en trek de woningmarkt uit het slop Huuralarm 26-11-2012
Woonbond tegen verhuurderheffing Woonbond 20-11-2012
6,5% huurverhoging voor scheefwoners Woongroepencoach 09-11-2012
Gevolgen inkomensafhankelijke huurverhoging voor woongroepen Woongroepencoach 09-11-2012
De effecten van het regeerakkoord op de woningmarkt Woonbond 07-11-2012
Inkomensgrens sociale huursector mag omhoog van Europa Woonbond 01-11-2012
Spies maakt ruimere toewijzing corporatiewoningen mogelijk Woonbond 30-10-2012
Huursombenadering alternatief voor inkomensafhankelijke huurverhoging Aedes 22-10-2012
Aedes aan de informateurs: huursom, WONEN 4.0 en blijven investeren Aedes 27-09-2012
Hogere huurverhogingen dreigen Woonbond 04-09-2012
Wat is de huursombenadering? Aedes 07-08-2012
Gluurverhoging voor 2012 van de baan Woonbond 11-07-2012
Kwart huurders gedupeerd door inkomensgrens Brussel Woonbond 03-07-2012
Aedes, Woonbond, VEH en makelaarsorganisaties presenteren integrale aanpak woningmarkt Aedes 23-05-2012
Lage middeninkomens mogen weer sociaal huren in Tilburg Woonbond 07-05-2012
Woningtoewijzing middeninkomens iets versoepeld Woonbond 25-04-2012
Rechter verbiedt uitvoering gluurverhoging Woonbond 13-04-2012
Extra huurverhoging strijdig met privacywetten Woonbond 07-03-2012
Gluurverhoging is inbreuk op privacy Woonbond 05-03-2012
Sociale huurwoningen fors duurder Woonbond 01-03-2012
Regionale oplossingen voor verhuur aan lage middeninkomens Aedesnet 10-02-2012
Inkomensafhankelijke huurverhoging: wetsvoorstel en toelichting Aedesnet 10-02-2012
2,3 procent huurverhoging op 1 juli Aedesnet 03-02-2012
Minister Spies naar Brussel voor gesprekken over inkomensgrens Woonbond 03-02-2012
Spies: huurbeleid Europa bekijken NOS 02-02-2012
Prijzen huurwoningen stijgen met maximaal 2,3 procent NRC 02-02-2012
Breed front komt op voor huisvesting middeninkomens Woonbond 01-02-2012
Aedes, Woonbond en gemeenten pleiten voor hogere inkomensgrens Aedesnet 01-02-2012
Spies: ?Knelpunten als gevolg van inkomensgrens? Aedesnet 01-02-2012
Breed front komt op voor huisvesting middeninkomens Woonbond 01-02-2012
Woonbond en HA starten meldpunten over Donnerpunten Woonbond 31-01-2012
Koffer vol verhalen ?Stuur Spies naar Brussel? Aedesnet 31-01-2012
Tweede Kamer wil geen aanpassing Donnerpunten Woonbond 20-01-2012
Huurdersorganisaties hebben gekwalificeerd adviesrecht huurbeleid Woonbond 20-01-2012
Minister Spies beŽindigt experiment ?Huur op Maat? Aedesnet 19-01-2012
Huur op Maat wordt niet landelijk ingevoerd Woonbond 19-01-2012
Europadossier - Staatssteun woningcorporaties Atrivé 18-01-2012
Huurders tegen Donnerpunten in schaarstegemeenten Woonbond 18-01-2012
Gemeenten willen hogere inkomensgrens sociale huur Woonbond 16-01-2012
Inkomens- en huurtoeslaggrenzen verhoogd Woonbond 11-01-2012
Ook huiseigenaren last van inkomensgrens Woonbond 10-01-2012
Ede vraagt minister om hogere inkomensgrens Aedesnet 06-01-2012
Brief Europese Commissie over standpunt inkomensgrens sociale huurwoning Rijksoverheid 23-12-2011
Inkomensgrens sociale huurwoningen marginaal omhoog Woonbond 19-12-2011
Beantwoording Kamervragen 300.000 gezinnen en inkomensgrens sociale huurwoningen Rijksoverheid 16-12-2011
Woonbond hoopt op socialer huurbeleid Spies Woonbond 16-12-2011
Huur- en inkomensgrens 2012 bekend Aedesnet 15-12-2011
Nog steeds geen duidelijkheid over inkomensgrens sociale huur Woonbond 06-12-2011
'Geen toewijzing vanwege inkomensgrens? Meld je bij woningcorporatie' Aedes 29-11-2011
CDA, VVD en PVV laten huurtoeslagontvangers hard vallen Woonbond 23-11-2011
Amsterdamse huurders willen hogere inkomensgrens Woonbond 22-11-2011
Scheefwonen Tros Radar 21-11-2011
Woningmarkt op slot door nieuwe regeling Tros Radar 21-11-2011
Verhuizen naar corporatiewoning steeds lastiger Woonbond 17-11-2011
Europarlement verwijst inkomensgrens sociale huur naar prullenbak Woonbond 16-11-2011
Europadossier staatssteun woningcorporaties Atrivé op LinkenIn 11-11-2011
Donner wil huurgrens nog steeds niet verhogen Woonbond 11-11-2011
Toch ruimte voor verhoging inkomensgrens sociale huurwoningen? Aedesnet 11-11-2011
Sociale huurgrens mogelijk omhoog NOS 10-11-2011
Sociale huurgrens mogelijk omhoog NOS radio 10-11-2011
Woonbond over oprekken regels sociale huurwoningen NOS 10-11-2011
Huurverhoging nieuwe huurders niet verplicht Woonbond 10-11-2011
'Europa wil hogere sociale huurgrens' RTL Nieuws 10-11-2011
'Sociale huurgrens mogelijk omhoog' De Telegraaf 10-11-2011
Politiek wil van inkomensgrens sociale huur af de Volkskrant 10-11-2011
Ingrijpen in woningmarkt noodzakelijk Partij van de Arbeid 06-11-2011
Opnieuw aandacht voor gevolgen inkomensgrens Woonbond 21-10-2011
Donner mag huurprijzen verhogen in tien duurste regio's NRC 20-10-2011
Europadossier in het nieuws Atrivé 17-10-2011
Klem in het midden - onderzoek middeninkomens Rivierenland Aedes 15-10-2011
Donner: huurgrens niet omhoog NRC 07-10-2011
Donner: huurgrens kan niet omhoog (artikel) NOS 07-10-2011
Donner: huurgrens kan niet omhoog (audio) NOS 07-10-2011
Donner: huurgrens kan niet omhoog (video) NOS 07-10-2011
SRE: verhoging grens sociale huurwoning Eindhovens Dagblad 28-09-2011
Wat is een sociale huurwoning en wanneer kom ik daarvoor in aanmerking? Rijksoverheid 15-08-2011
Meerderheid Kamer wil sociale huur voor middeninkomens de Volkskrant 01-08-2011
VVD: Sociale huur ook voor middeninkomens de Volkskrant 29-07-2011
Opnieuw onderhandelen over inkomensgrens logische stap Woonbond 29-07-2011
Corporaties weigeren nu middeninkomens woning NRC 28-07-2011
Doorstroming sociale huursector stagneert verder Woonbond 28-07-2011
'Lage middeninkomens in de problemen bij vinden woning' de Volkskrant 28-07-2011
Doorstroming sociale huursector stagneert verder Woonbond 28-07-2011
Donner moet onderhandeling over inkomensgrens heropenen Woonbond 05-07-2011
Nieuw plan voor extra huurverhoging NOS 15-06-2011
Woonbond: een waardeloos voorstel van Donner NOS 15-06-2011
Staatsteun woningcorporaties Kenniscentrum Europa decentraal 08-06-2011
Donner schrapt plannen huurverhoging NRC 18-05-2011
Vragen en antwoorden over de ministeriŽle regeling Aedesnet 05-05-2011
Kamermotie versoepelt woningtoewijzing ouderen en gehandicapten Woonbond 29-04-2011
Ruimere keus huurder dankzij Huur op Maat de Volkskrant 21-04-2011
Huren op maat voorkomt scheefwonen NOS 20-04-2011
Lager inkomen, dan een lagere huur NRC 19-04-2011
Eindevaluatie Huur op Maat SEV 19-04-2011
Discussie De Boer (VVD) en Paping (Woonbond) over huurbeleid NOS 19-04-2011
Huur op maat maakt huren betaalbaar Huur op maat 15-04-2011
'Uitstel toeslag scheefwonen is financieel probleem voor woningcorporaties' NOS 30-03-2011
Donner stelt aanpak scheefwonen uit NOS 30-03-2011
Plannen tegen scheefwonen horen in papierversnipperaar de Volkskrant 10-03-2011
Europese Commissie gevraagd terughoudender te zijn bij sociale huisvesting Europa decentraal 07-03-2011
Creatief met inkomensgrens Aedes-Magazin 15-02-2011
Corporaties in verzet tegen Europese inkomensmaatregel NRC 16-12-2010
De doorstart van de WooncoŲperatie is begonnen website Adri Duivesteijn 30-11--0001